[ Zamknij ] [ pdf ] [ xlsx ]
Nazwa szkoleniaTermin odTermin doMiejscowośćFirma / ZleceniodawcaGodzin
Wykładowca na kierunku Programowanie aplikacji internetowych i mobilnych, przedmiot język PHP 2018-03-032018-03-23Krakówteb.pl40
Wykładowca w Szkole programowania codeskills.pl (sem. II, zakres Back-End Developer)2018-02-242018-06-24Warszawacodeskills.pl120
Wykładowca na kierunku Programowanie aplikacji internetowych i mobilnych, przedmiot język HTML5 oraz CSS3.2017-10-142017-12-10Krakówteb.pl40
Kurs Front End Developer, moduł JavaScript (podstawy JS, model DOM, jQuery, AJAX).2017-07-132017-07-18KrakówAkademia108.pl32
MS Excel - obsługa programu od podstaw.2017-06-052017-06-06KrakówEduKey Łódź.12
Kurs programowania (forma bootcampu) - moduł: wprowadzenie do programowania (HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery, AJAX, JSON), moduł: specjalizacja back-end (PHP, SQL, MySQL).
[ szczegóły ]
2017-03-062017-04-07Warszawacodeskills.pl184
Kurs programowania (forma bootcampu) - moduł: wprowadzenie do programowania (html5, CSS3, JavaScript, jQuery, AJAX, PHP, JSON, SQL, MySQL).
[ szczegóły ]
2016-11-072016-11-28Warszawacodeskills.pl104
Przygotowanie materiałów oraz przeprowadzenie szkolenia: System Linux - podstawowa administracja LX-02.
[ szczegóły ]
2016-10-122016-10-14WarszawaAction Centrum Edukacyjne Warszawa.24
Przygotowanie programu, materiałów oraz przeprowadzenie szkolenia „Praktyczny kurs programowania” w ramach projektu „MOJA STREFA WPŁYWU: program zwiększania zatrudnienia osób młodych na dolnośląskim rynku pracy”. Tematyka: PHP, JAVA, bazy MySQL. Szkolenie w standardzie ECCC.2016-08-232016-09-02Wrocław.HUMANEO, Nowy Sącz.64
Przygotowanie programu, materiałów oraz przeprowadzenie szkolenia „Pracownik IT” w ramach projektu „MOJA STREFA WPŁYWU: program zwiększania zatrudnienia osób młodych na dolnośląskim rynku pracy”. Tematyka: HTML5, CSS3, JavaScript, PHP, MySQL. Szkolenie w standardzie ECCC. 2016-05-242016-06-09Wrocław.SENSE consulting sp. z o.o. - Poznań.64
Przygotowanie programu, materiałów oraz przeprowadzenie szkolenia Excel moduł podstawowy (9 grup x 8h zegarowych = 72h), moduł średniozaawansowany (11 grup x 8h zegarowych = 88h), moduł zaawansowany (3 grupy x 8h = 24h).2016-05-232016-11-14Kraków.Aterima Kraków (szkolenie wewnętrzne pracowników).184
Kurs programowania stron internetowych.2016-02-242016-03-24KrakówGoWork.pl120
Excel zaawansowany (szkolenie autorskie).2015-12-152015-12-16Nowy SączCSD "KREATOR" (szkolenie wewnętrzne).16
Administracja i obsługa baz danych MySQL oraz PostgreSQL (szkolenie autorskie).2013-09-272013-10-17BrzeskoCentrum Szkoleniowo-Wdrożeniowe PNP Controls Bielsko Biała50
Kurs programowania stron internetowych.2013-08-032013-09-22Kraków.GoWork.pl120
Kurs programowania stron internetowych.2013-06-222013-08-18KrakówGoWork.pl120
Kurs programowania stron internetowych.2013-05-112013-06-23Kraków.GoWork.pl120
Kurs programowania stron internetowych.2012-12-152013-02-03Kraków.GoWork.pl120
Obsługa programu Excel - poziom podstawowy2012-12-012012-12-02Kraków.GoWork.pl16
Obsługa programu Excel - poziom podstawowy2012-10-222012-10-25Kraków.GoWork.pl26
Administracja serwerem INTERNETOWYM i INTRANETOWYM z systemem Linux.2012-09-012012-11-30Brzesko.Centrum Szkoleniowo-Wdrożeniowe PNP Controls Bielsko Biała (szkolenie autorskie).90
MS Word - poziom podstawowy.2012-09-012012-09-01Kraków.GoWork.pl6
Obsługa programu Word + Excel - poziom średniozaawansowany.2012-07-192012-07-20KrakówGoWork.pl16
Obsługa programu Word + Excel - poziom średniozaawansowany.2012-07-112012-07-12KrakówGoWork.pl16
Obsługa programu Excel - poziom zaawansowany2012-05-192012-05-20KrakówGoWork.pl16
Obsługa programu Excel - poziom podstawowy2012-05-122012-05-13Kraków.GoWork.pl16
Kurs komputerowy podstawowy (obsługa systemów operacyjnych, Internet, Word, Excel). 2011-07-022011-08-04Miechów.GOPS Miechów.120
Serwerowe systemy operacyjne - Linux, Windows, Novell NetWare.2010-10-202010-11-26Miechów.AdlerComputers.90
Pracownik administracyjno - biurowy. Moduł "Obsługa komputera".2010-05-052010-05-24Gdów.Stowarzyszenie Inspiracje - Mielec.46
Pracownik biurowy - sekretarka, moduł "Obsługa komputera w sekretariacie, obsługa urządzeń biurowych".2009-10-152009-10-30Miechów.Grupa Doradcza Projekt - Kraków.84
Sprzedawca - moduł "Obsługa komputera".2009-09-282009-10-09Miechów.Grupa Doradcza Projekt - Kraków.60
Moduł "Obsługa komputera" w ramach kursu "Sprzedawca".2009-05-252009-06-05Miechów.Grupa Doradcza Projekt - Kraków.60
Obsługa komputera, kas fiskalnych, fakturowanie - moduł "Obsługa komputera".2008-11-272008-12-09Miechów.Grupa Doradcza Projekt - Kraków.50
Obsługa komputera z aktywnym poszukiwaniem pracy.2008-10-272008-11-10Miechów.Grupa Doradcza Projekt - Kraków.60
Łączna ilość godzin: 2306.

Język SQL -> Podstawy języka SQL.


Dodał / zmodyfikował: pkania, w dniu:2017-02-14

SQL - Structured Query Language to strukturalny język zapytań używany m. in. do tworzenia, modyfikowania, usuwania baz danych, umieszczania oraz pobierania danych z baz danych. Za pomocą odpowiednich poleceń tego języka możemy również nadawać / odbierać uprawnienia użytkowników.

Należy pamiętać, że SQL to język deklaratywny (służący do formułowania faktu dotyczącego wyniku, który chcemy otrzymać, a nie definicji ciągu poleceń dla serwera jak ten wynik otrzymać). Po samym zdefiniowaniu i wysłaniu zapytania SQL nie interesuje nas jak dane zapytanie zostanie fizycznie wykonane, my oczekujemy jedynie na jego wynik. Rolę „inteligentnego” pośrednika pełni SZBD – System Zarządzania Bazą Danych, który podejmuje decyzję np. o sposobie wykonania przekazywanych zapytań przez samą bazę danych.

Język ten aktualnie jest standardem komunikacji z serwerami relacyjnych baz danych. Aktualnie jest używany przez popularne systemy baz danych, czyli: MySQL, PostgreSQL, MS SQL Server, Oracle, DB2.

Język SQL nie służy do tworzenia programów, choć w ich kodzie często występuje np. w zakresie wykonania operacji na danych w bazie. Polega to, na wysyłaniu zapytań (query) do bazy i odebraniu / przetworzeniu zwrotnego wyniku.

Czasami spotykamy się z innymi określeniami serwera bazodanowego np. „back end”, „engine”, „silnik bazy danych”, „motor bazy danych”. SZBD przechowuje dane oraz zapewnia ich pobieranie i aktualizacje w odpowiedzi na pobierane instrukcje SQL.

Instrukcje te w obrębie zapytań szczególnie w przykładach zapisywane są drukowanymi (wielkimi) literami, jednak nie jest to obligatoryjne. Natomiast każde zapytanie SQL musimy zakończyć znakiem średnika (;).

Dane tekstowe ujmujemy w znaki pojedynczego cudzysłowu (').

Zapytania SQL dzielimy na cztery główne podzbiory:

SQL DDL (Data Definition Language - język definicji danych),

SQL DCL ( Data Control Language – język kontroli nad danymi),

SQL DML (Data Manipulation Language – język manipulacji danymi),

SQL DQL (Data Query Language – język definiowania zapytań).

 

DDL (Data Definition Language) służy do tworzenia / definiowania struktur, w których przechowujemy dane.

Przykłady zapytań DDL:

CREATE DATABASE nazwa bazy;

DROP DATABASE nazwa bazy;

CREATE TABLE nazwa tabeli (nazwa kolumny typ(długość) not null);

Możliwe atrybuty do wykorzystania przy tworzeniu tabeli:

NOT NULL - pole musi posiadać wartość, może posiadać również wartość NULL.

UNSIGNED - pole liczbowe o wartości nieujemnej.

AUTO_INCREMENT – automatyczne numerowanie dodanego rekordu.

PRIMARY KEY – Definicja klucza podstawowego tabeli. Najczęściej występuje wspólnie z opcją AUTO_INCREMENT

DROP TABLE nazwa tabeli;

TRUNCATE TABLE nazwa tabeli;

 

DCL (Data Control Language) stosujemy w przypadku nadania / odebrania uprawnień do obiektów bazodanowych.

GRANT – nadanie uprawnień do obiektu lub globalnie konkretnemu użytkownikowi.

GRANT ALL PRIVILEGES ON TEST TO PKANIA WITH GRANT OPTION;

Wydanie w/w zapytania powoduje przyznanie wszystkich możliwych uprawnień do tabeli TEST dla użytkownika PKANIA z dodatkową opcją pozwalającą mu również nadawać prawa do tej tabeli.

REVOKE – odbieranie uprawnień.

REVOKE ALL PRIVILEGES ON TEST FROM PKANIA;

 

DML (Data Manipulation Language) wykonanie operacji na danych (dodawanie, kasowanie, przeglądanie oraz dokonywanie zmian).

INSERT – umieszczenie danych w bazie,

INSERT INTO tabela (kolumna,kolumna..) VALUES (wartość,wartość,..);

Możliwa jest również składnia skrócona polecenia insert w postaci:

INSERT INTO tabela VALUES (wartość,wartość,..);

Jednakże do ogólnego stosowania zaleca się pierwszy z powyższych zapisów.

UPDATE – zmiana danych,

UPDATE tabela SET kolumna1=wartość1, kolumna_n=wartość_n WHERE kolumna=wartość;

DELETE – usunięcie danych z bazy.

DELETE FROM tabela WHERE warunek;

 

DQL (Data Query Language) to język zapytań do bazy danych.

Polecenie do wybierania danych – SELECT.

SELECT kolumna,kolumna_n,.. FROM tabela;

Sortowanie wg wartości kolumny(kolumn). Sortowanie rosnąco - słowo kluczowe ASC (ascend),  sortowanie malejąco – słowo kluczowe DESC (descend).

SELECT kolumna,kolumna_n,.. FROM tabela ORDER BY kolumna DESC

SELECT kolumna,kolumna_n,.. FROM tabela ORDER BY kolumna ASC

 

Dodanie kryteriów wyszukiwania:

SELECT kolumna,kolumna_n,.. FROM tabela WHERE kolumna='wartość';

Warunki logiczne mogą składać się z operatorów takich jak :

znak rówości (=)

negacja (!=)

znak mniejszości (<) lub (<=)

znak więkoszości (>) lub (>=)