[ Zamknij ] [ pdf ] [ xlsx ]
Nazwa szkoleniaTermin odTermin doMiejscowośćFirma / ZleceniodawcaGodzin
Wykładowca na kierunku Programowanie aplikacji internetowych i mobilnych, przedmiot język PHP 2018-03-032018-03-23Krakówteb.pl40
Wykładowca w Szkole programowania codeskills.pl (sem. II, zakres Back-End Developer)2018-02-242018-06-24Warszawacodeskills.pl120
Wykładowca na kierunku Programowanie aplikacji internetowych i mobilnych, przedmiot język HTML5 oraz CSS3.2017-10-142017-12-10Krakówteb.pl40
Kurs Front End Developer, moduł JavaScript (podstawy JS, model DOM, jQuery, AJAX).2017-07-132017-07-18KrakówAkademia108.pl32
MS Excel - obsługa programu od podstaw.2017-06-052017-06-06KrakówEduKey Łódź.12
Kurs programowania (forma bootcampu) - moduł: wprowadzenie do programowania (HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery, AJAX, JSON), moduł: specjalizacja back-end (PHP, SQL, MySQL).
[ szczegóły ]
2017-03-062017-04-07Warszawacodeskills.pl184
Kurs programowania (forma bootcampu) - moduł: wprowadzenie do programowania (html5, CSS3, JavaScript, jQuery, AJAX, PHP, JSON, SQL, MySQL).
[ szczegóły ]
2016-11-072016-11-28Warszawacodeskills.pl104
Przygotowanie materiałów oraz przeprowadzenie szkolenia: System Linux - podstawowa administracja LX-02.
[ szczegóły ]
2016-10-122016-10-14WarszawaAction Centrum Edukacyjne Warszawa.24
Przygotowanie programu, materiałów oraz przeprowadzenie szkolenia „Praktyczny kurs programowania” w ramach projektu „MOJA STREFA WPŁYWU: program zwiększania zatrudnienia osób młodych na dolnośląskim rynku pracy”. Tematyka: PHP, JAVA, bazy MySQL. Szkolenie w standardzie ECCC.2016-08-232016-09-02Wrocław.HUMANEO, Nowy Sącz.64
Przygotowanie programu, materiałów oraz przeprowadzenie szkolenia „Pracownik IT” w ramach projektu „MOJA STREFA WPŁYWU: program zwiększania zatrudnienia osób młodych na dolnośląskim rynku pracy”. Tematyka: HTML5, CSS3, JavaScript, PHP, MySQL. Szkolenie w standardzie ECCC. 2016-05-242016-06-09Wrocław.SENSE consulting sp. z o.o. - Poznań.64
Przygotowanie programu, materiałów oraz przeprowadzenie szkolenia Excel moduł podstawowy (9 grup x 8h zegarowych = 72h), moduł średniozaawansowany (11 grup x 8h zegarowych = 88h), moduł zaawansowany (3 grupy x 8h = 24h).2016-05-232016-11-14Kraków.Aterima Kraków (szkolenie wewnętrzne pracowników).184
Kurs programowania stron internetowych.2016-02-242016-03-24KrakówGoWork.pl120
Excel zaawansowany (szkolenie autorskie).2015-12-152015-12-16Nowy SączCSD "KREATOR" (szkolenie wewnętrzne).16
Administracja i obsługa baz danych MySQL oraz PostgreSQL (szkolenie autorskie).2013-09-272013-10-17BrzeskoCentrum Szkoleniowo-Wdrożeniowe PNP Controls Bielsko Biała50
Kurs programowania stron internetowych.2013-08-032013-09-22Kraków.GoWork.pl120
Kurs programowania stron internetowych.2013-06-222013-08-18KrakówGoWork.pl120
Kurs programowania stron internetowych.2013-05-112013-06-23Kraków.GoWork.pl120
Kurs programowania stron internetowych.2012-12-152013-02-03Kraków.GoWork.pl120
Obsługa programu Excel - poziom podstawowy2012-12-012012-12-02Kraków.GoWork.pl16
Obsługa programu Excel - poziom podstawowy2012-10-222012-10-25Kraków.GoWork.pl26
Administracja serwerem INTERNETOWYM i INTRANETOWYM z systemem Linux.2012-09-012012-11-30Brzesko.Centrum Szkoleniowo-Wdrożeniowe PNP Controls Bielsko Biała (szkolenie autorskie).90
MS Word - poziom podstawowy.2012-09-012012-09-01Kraków.GoWork.pl6
Obsługa programu Word + Excel - poziom średniozaawansowany.2012-07-192012-07-20KrakówGoWork.pl16
Obsługa programu Word + Excel - poziom średniozaawansowany.2012-07-112012-07-12KrakówGoWork.pl16
Obsługa programu Excel - poziom zaawansowany2012-05-192012-05-20KrakówGoWork.pl16
Obsługa programu Excel - poziom podstawowy2012-05-122012-05-13Kraków.GoWork.pl16
Kurs komputerowy podstawowy (obsługa systemów operacyjnych, Internet, Word, Excel). 2011-07-022011-08-04Miechów.GOPS Miechów.120
Serwerowe systemy operacyjne - Linux, Windows, Novell NetWare.2010-10-202010-11-26Miechów.AdlerComputers.90
Pracownik administracyjno - biurowy. Moduł "Obsługa komputera".2010-05-052010-05-24Gdów.Stowarzyszenie Inspiracje - Mielec.46
Pracownik biurowy - sekretarka, moduł "Obsługa komputera w sekretariacie, obsługa urządzeń biurowych".2009-10-152009-10-30Miechów.Grupa Doradcza Projekt - Kraków.84
Sprzedawca - moduł "Obsługa komputera".2009-09-282009-10-09Miechów.Grupa Doradcza Projekt - Kraków.60
Moduł "Obsługa komputera" w ramach kursu "Sprzedawca".2009-05-252009-06-05Miechów.Grupa Doradcza Projekt - Kraków.60
Obsługa komputera, kas fiskalnych, fakturowanie - moduł "Obsługa komputera".2008-11-272008-12-09Miechów.Grupa Doradcza Projekt - Kraków.50
Obsługa komputera z aktywnym poszukiwaniem pracy.2008-10-272008-11-10Miechów.Grupa Doradcza Projekt - Kraków.60
Łączna ilość godzin: 2306.

MySQL -> Replikacja.


Dodał / zmodyfikował: pkania, w dniu:2016-02-23

1) Konfiguracja wykonywana na serwerze master (głównym):
a) Ustawiamy odpowiednie opcje w pliku konfiguracyjnym:
vi /etc/my.cnf
# unikalny identyfikator serwera. Master ma id = 1 (powinno być to domyślne ustawienie).
server-id = 1
#zapisywanie zmian w bazie danych – log binarny z którego będzie korzystać maszyna slave.
log_bin=mysql-bin
#format zapisu logów binarnych.
binlog_format=mixed
 #maksymalny rozmiar dziennika logów (20M)
max_binlog_size=20M
Zapisz zmiany.
b) Dodajemy użytkownika z uprawnieniami replikacji.
Logujemy się do serwera bazy danych: mysql –u root –p
Wykonujemy poniższe 2 zapytania:
CREATE USER 'repuser'@'%' IDENTIFIED BY 'Tebik1234';
GRANT REPLICATION SLAVE ON *.* TO 'repuser'@'%';
c) restart usługi mysql: systemctl restart mysql.service

2) Konfiguracja wykonywana na serwerze slave (zapasowym):
Przetestujmy możliwość logowania na serwer master: 
mysql –u repuser –h ip_serwera_master –p
Jeżeli logowanie da poprawny rezultat wychodzimy z mysql wpisując: quit.
a) Ustawiamy odpowiednie opcje w pliku konfiguracyjnym:
vi /etc/my.cnf
# unikalny identyfikator serwera. Slave id > 1.
server-id = 2
b) restart usługi mysql: systemctl restart mysql.service

3) Wracamy na serwer główny (master).
a) logujemy się do mysql: mysql –u root –p
b) blokujemy (na chwilę) możliwość edycji rekordów, aby zrzucić bazę danych do pliku:
FLUSH TABLES WITH READ LOCK;
c) sprawdzam status serwera master:
SHOW MASTER STATUS;
Zapamiętaj / zapisz wartość pozycji "File" oraz "Position". Te dane będą za chwilę potrzebne do dalszej konfiguracji serwera slave.
d) robimy zrzut baz danych: mysqldump --add-drop-table --master-data –p --all-databases > /tmp/baza.sql
e) odblokujmy możliwość edycji tabel w bazie danych:
unlock tables;

4) Wracamy na serwer slave (zapasowy).
a) pobierz plik zawierający pełną kopię bazy danych z serwera master, np.:
scp ip_serwera_master:/tmp/baza.sql /tmp/
b) logujemy się do bazy mysql: mysql –u root –p
stopujemy proces o nazwie slave: stop slave;
zaczytujemy dane z kopii: source /tmp/baza.sql
wprowadzam dane serwera master: 
change master to master_host=’ip_serwera_master’, master_user=’repuser’, master_password=’Tebik1234’, master_log_file=’mysql-bin.000001’, master_log_pos=417;
Dwie ostatnie informacje powinieneś mieć zapisane (punkt 3, podpunkt c).
Uruchamiamy proces slave: start slave;
Sprawdzam status: show slave status;
Zmienna Slave_IO_Running powinna mieć wartość Connecting, a Slave_SQL_Running: Yes.

5) Przetestuj poprawność replikacji
Np. stwórz nową bazę danych na serwerze master, dodaj rekordy do już istniejącej tabeli itd. Wszystkie operacje powinny zostać automatycznie odwzorowane na serwerze slave.

UWAGA ! Replikacja nie zwalnia administratora od obowiązku systematycznego tworzenia kopii bezpieczeństwa. Przypadkowe usunięcie danych na serwerze master spowoduje wykonanie identycznej operacji na serwerze slave. Należy o tym pamiętać.