[ Zamknij ] [ pdf ] [ xlsx ]
Nazwa szkoleniaTermin odTermin doMiejscowośćFirma / ZleceniodawcaGodzin
Wykładowca na kierunku Programowanie aplikacji internetowych i mobilnych, przedmiot język PHP 2018-03-032018-03-23Krakówteb.pl40
Wykładowca w Szkole programowania codeskills.pl (sem. II, zakres Back-End Developer)2018-02-242018-06-24Warszawacodeskills.pl120
Wykładowca na kierunku Programowanie aplikacji internetowych i mobilnych, przedmiot język HTML5 oraz CSS3.2017-10-142017-12-10Krakówteb.pl40
Kurs Front End Developer, moduł JavaScript (podstawy JS, model DOM, jQuery, AJAX).2017-07-132017-07-18KrakówAkademia108.pl32
MS Excel - obsługa programu od podstaw.2017-06-052017-06-06KrakówEduKey Łódź.12
Kurs programowania (forma bootcampu) - moduł: wprowadzenie do programowania (HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery, AJAX, JSON), moduł: specjalizacja back-end (PHP, SQL, MySQL).
[ szczegóły ]
2017-03-062017-04-07Warszawacodeskills.pl184
Kurs programowania (forma bootcampu) - moduł: wprowadzenie do programowania (html5, CSS3, JavaScript, jQuery, AJAX, PHP, JSON, SQL, MySQL).
[ szczegóły ]
2016-11-072016-11-28Warszawacodeskills.pl104
Przygotowanie materiałów oraz przeprowadzenie szkolenia: System Linux - podstawowa administracja LX-02.
[ szczegóły ]
2016-10-122016-10-14WarszawaAction Centrum Edukacyjne Warszawa.24
Przygotowanie programu, materiałów oraz przeprowadzenie szkolenia „Praktyczny kurs programowania” w ramach projektu „MOJA STREFA WPŁYWU: program zwiększania zatrudnienia osób młodych na dolnośląskim rynku pracy”. Tematyka: PHP, JAVA, bazy MySQL. Szkolenie w standardzie ECCC.2016-08-232016-09-02Wrocław.HUMANEO, Nowy Sącz.64
Przygotowanie programu, materiałów oraz przeprowadzenie szkolenia „Pracownik IT” w ramach projektu „MOJA STREFA WPŁYWU: program zwiększania zatrudnienia osób młodych na dolnośląskim rynku pracy”. Tematyka: HTML5, CSS3, JavaScript, PHP, MySQL. Szkolenie w standardzie ECCC. 2016-05-242016-06-09Wrocław.SENSE consulting sp. z o.o. - Poznań.64
Przygotowanie programu, materiałów oraz przeprowadzenie szkolenia Excel moduł podstawowy (9 grup x 8h zegarowych = 72h), moduł średniozaawansowany (11 grup x 8h zegarowych = 88h), moduł zaawansowany (3 grupy x 8h = 24h).2016-05-232016-11-14Kraków.Aterima Kraków (szkolenie wewnętrzne pracowników).184
Kurs programowania stron internetowych.2016-02-242016-03-24KrakówGoWork.pl120
Excel zaawansowany (szkolenie autorskie).2015-12-152015-12-16Nowy SączCSD "KREATOR" (szkolenie wewnętrzne).16
Administracja i obsługa baz danych MySQL oraz PostgreSQL (szkolenie autorskie).2013-09-272013-10-17BrzeskoCentrum Szkoleniowo-Wdrożeniowe PNP Controls Bielsko Biała50
Kurs programowania stron internetowych.2013-08-032013-09-22Kraków.GoWork.pl120
Kurs programowania stron internetowych.2013-06-222013-08-18KrakówGoWork.pl120
Kurs programowania stron internetowych.2013-05-112013-06-23Kraków.GoWork.pl120
Kurs programowania stron internetowych.2012-12-152013-02-03Kraków.GoWork.pl120
Obsługa programu Excel - poziom podstawowy2012-12-012012-12-02Kraków.GoWork.pl16
Obsługa programu Excel - poziom podstawowy2012-10-222012-10-25Kraków.GoWork.pl26
Administracja serwerem INTERNETOWYM i INTRANETOWYM z systemem Linux.2012-09-012012-11-30Brzesko.Centrum Szkoleniowo-Wdrożeniowe PNP Controls Bielsko Biała (szkolenie autorskie).90
MS Word - poziom podstawowy.2012-09-012012-09-01Kraków.GoWork.pl6
Obsługa programu Word + Excel - poziom średniozaawansowany.2012-07-192012-07-20KrakówGoWork.pl16
Obsługa programu Word + Excel - poziom średniozaawansowany.2012-07-112012-07-12KrakówGoWork.pl16
Obsługa programu Excel - poziom zaawansowany2012-05-192012-05-20KrakówGoWork.pl16
Obsługa programu Excel - poziom podstawowy2012-05-122012-05-13Kraków.GoWork.pl16
Kurs komputerowy podstawowy (obsługa systemów operacyjnych, Internet, Word, Excel). 2011-07-022011-08-04Miechów.GOPS Miechów.120
Serwerowe systemy operacyjne - Linux, Windows, Novell NetWare.2010-10-202010-11-26Miechów.AdlerComputers.90
Pracownik administracyjno - biurowy. Moduł "Obsługa komputera".2010-05-052010-05-24Gdów.Stowarzyszenie Inspiracje - Mielec.46
Pracownik biurowy - sekretarka, moduł "Obsługa komputera w sekretariacie, obsługa urządzeń biurowych".2009-10-152009-10-30Miechów.Grupa Doradcza Projekt - Kraków.84
Sprzedawca - moduł "Obsługa komputera".2009-09-282009-10-09Miechów.Grupa Doradcza Projekt - Kraków.60
Moduł "Obsługa komputera" w ramach kursu "Sprzedawca".2009-05-252009-06-05Miechów.Grupa Doradcza Projekt - Kraków.60
Obsługa komputera, kas fiskalnych, fakturowanie - moduł "Obsługa komputera".2008-11-272008-12-09Miechów.Grupa Doradcza Projekt - Kraków.50
Obsługa komputera z aktywnym poszukiwaniem pracy.2008-10-272008-11-10Miechów.Grupa Doradcza Projekt - Kraków.60
Łączna ilość godzin: 2306.

Samba -> Udostępnianie udziałów sieciowych.


Dodał / zmodyfikował: pkania, w dniu:2015-10-14

Wprowadzenie.

Samba – serwer plików / wydruków w systemach Linux. Za pomocą SAMB-y można współdzielić pliki / katalogi / drukarki w systemach Linux / Windows. Można zarządzać też odpowiednimi uprawnieniami do wspomnianych zasobów. Warto również wspomnieć, że Samba po odpowiedniej konfiguracji może pełnić rolę kontrolera domeny.

Instalacja / deinstalacja serwera Samby w OpenSuse.

zypper in samba
zypper rm samba

Usługi Samby / porty nasłuchu:

smb (port 139): obsługa udostępniania plików / drukarek.
nmb (port 137): obsługa protokołu NetBIOS.

Zarządzanie usługami Samby.

W „nowszych” dystrybucjach systemu linux (wydanych po 13.10.2012r.), aby dodać usługi Samby do "autostartu" wydajemy następujące komendy:
systemctl enable smb.service
systemctl enable nmb.service

 
Do zarządzania manualnego służy również polecenie systemctl. Komendy service lub rc, znane ze starszych wer. systemu Linux na ten moment również zadziałają (choć będą już wycofywane). Do wpomnianych komend dodajemy odpowiednie parametry (start | stop | restart | status). Przykłady użycia przedstawiono poniżej:
Start usługi smb: systemctl start smb.service lub service smb start, rcsmb start
Start usługi nmb: systemctl start nmb.service lub service nmb start, rcnmb start
Zatrzymanie usługi smb: systemctl stop smb.service lub service smb stop, rcsmb stop
Zatrzymanie usługi nmb: systemctl stop nmb.service lub service nmb stop, rcnmb stop
Inne opcje: status (wyświetl aktualny status serwera), restart (restart usługi).

Plik konfiguracyjny.

Konfiguracja zawarta jest w pliku /etc/samba/smb.conf
W w/w pliku definiujemy tzw. sekcje. Zapis sekcji przedstawia się następująco: [nazwa_sekcji].
Niektóre z nich (jak sekcja global) są obligatoryjne, pozostałe oznaczają definicję udziałów.
W Sekcji [global] zawieramy ustawienia globalne serwera Samba.
Wybrane opcje sekcji „global”:
workgroup – grupa robocza. Jedno z najważniejszych ustawień. Nazwa grupy roboczej komputerów, które mają komunikować się z danym serwerem. Nazwa dla grupy roboczej wszystkich komputerów w sieci w tym przypadku powinna być identyczna.
security – sposób uwierzytelniania: share (nie wymagaj hasła nawet od użytkownika anonimowego), user (wymagaj podania hasła), server (do autentykacji użyj innego serwera Linux), domain (do autentykacji wykorzystaj wskazany kontroler domeny). 
server string – opis serwera widoczny w otoczeniu sieciowym.
netbios name – nazwa serwera widoczna w otoczeniu sieciowym komputerów z danej grupy roboczej.
log file – lokalizacja pliku logów.
cups options – opcje drukarek.
hosts denny/allow – hosty zablokowane / dopuszczone do połączeń.

Sekcja [homes] ustawienia dot. udostępniania katalogów domowych użytkowników.
Sekcja [printers] to ustawienia dla drukarek.

Wybrane polecenia do zarządzania serwerem Samba.

testparm – test poprawności konfiguracji zawartej pliku smb.conf
smbstatus – prezentacja aktualnego stanu serwera SAMBA (w tym aktualnie podłączeni użytkownicy).
smbpasswd – zarządzanie użytkownikami. Pamiętaj, że przed dodaniem użytkownika do Samby musimy go dodać jako użytkownika Linux (najczęściej z domyślną powłoką systemową /bin/false).

Udostępnianie katalogów.

Udostępnianie polega na zdefiniowaniu nazwy udziału (zapisanego w nawiasie kwadratowym) oraz na podaniu dalszych opcji, które parametryzują ten udział. 
[katalog] – nazwa udostępnianego katalogu.
Wybrane opcje udziałów:
comment – dodatkowy komentarz.
path – ścieżka do udostępnianego folderu. Należy pamiętać, że folder wskazany opcją path musi fizycznie istnieć i posiadać odpowiednie uprawnienia.
browseable – widoczność folderu w otoczeniu sieciowym, format parametru = yes/no. Podebne zastosowanie ma znak $ w nazwie udziału sieciowego w Windows (ukrywanie folderu udostępnionego).
writable – czy w bieżącym udziale możemy zapisywać, parametr w formacie yes/no.
create mask – uprawnienia dla tworzonych plików w danym udziale.
directory mask – uprawnienia dla podkatalogów tworzonych w tym udziale.
guest ok – dostęp do udziału dla tzw. gościa, format yes/no.

Przykład konfiguracji.

[global]
workgroup = teb
server string = Serwer SAMBA
netbios name = SerwerPlikow
security = user
hosts deny = 192.168.3.

[private]
path = /private
browsable = no
writable = yes
create mask = 0700
directory mask = 0700

[all]
path = /all
browsable = yes
writable = yes
create mask = 0777
directory mask = 0777
guest ok = ok

Zarządzanie użytkownikami.

1)    Założenie konta Linux: useradd pkania –m –s /bin/false
Zapis -s /bin/false oznacza, że użytkownikowi nie zostanie przydzielona żadna powłoka. W takim przypadku nie będzie on mógł się zalogować do powłoki Linux.
2)    Dodanie konta użytkownika do Samby: smbpasswd –a pkania
3)    Wyświetlenie użytkowników samby (wylistowanie): pdbedit –L
Użytkownicy oraz ustawienia Samby mieszczą się w plikach binarnych w lokalizacji /var/lib/samba (pliki z rozszerzeniem tdb).
4)    Usuwanie użytkownika z Samby: smbpasswd –x pkania

Zarządzanie grupami.

1)    Dodanie grupy do systemu: groupadd magazyn
2)    Dodaję użytkownika pkania do grupy magazyn, sposobów jest kilka, w tym przykładzie wykorzystamy edycję pliku /etc/group z dopisaniem użytkownika do odpowiedniej grupy:
vi /etc/group
magazyn:x:GID:pkania

zapisuję plik
3)    Sprawdzam, czy pkania stał się członkiem grupy magazyn:
groups pkania
4)    Ustawiam grupę i uprawnienia na odpowiednim udziale:
chgrp magazyn –R /magazyn
chmod –R 770 /magazyn

Dostęp do udziałów z poziomu klienta Linux-owego.

smbclient –U pkania –L ip_servera_samby (wylistuj udziały serwera).
smbclient –U pkania //ip_serwera_samby/magazyn (podłącz do udziału).
ls (wylistuj pliki znajdujące się w udziale).
get plik.txt /tmp/plik.txt (pobierz z w/w udziału plik.txt I zapisz go lokalnie w /tmp).

Wykorzystanie mc do pracy z udziałem.
mc
F9PullDn -> wybierz lewe lub prawe okno -> rozwiń menu -> SMB link -> w oknie „smb link to machine” wprowadź IP serwera Samba, w następnym oknie podaj uprawnionego użytkownika oraz jego hasło.